Πλαστικός Κόσμος

Η Σοφία άρχισε να μαζεύει τα πράγματά τους πριν ξυπνήσει τη Γεωργία.  Έπρεπε να φύγουν από το πανδοχείο το συντομότερο αν ήθελαν να βρουν μια θέση στο τρένο.  Μια άμαξα ήταν έξω από τις οικονομικές τους δυνατότητες αυτήν την στιγμή.  Έπρεπε να πάνε να συναντήσουν τον...